GRZEGORZ STABIŃSKI

Partner

Przed dołączeniem do Bastion Group w 2010 roku pracował jako Dyrektor w Bank of America Merrill Lynch, gdzie odpowiadał za działalność w obszarze bankowości inwestycyjnej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Wcześniej, przez ponad 7 lat, pracował w UniCredit CA IB, ostatnio jako Dyrektor Wykonawczy działu doradztwa finansowego w Warszawie. Posiada rozlegle doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć oraz w projektach pozyskiwania finansowania: dłużnego, private equity i z rynków kapitałowych.

Grzegorz jest magistrem finansów międzynarodowych Uniwersytetu w Amsterdamie i posiada dyplom magistra Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Włada biegle językiem angielskim.