Investycje

W ramach Bastion Group, funkcjonuje Bastion Investments, firma która prowadzi działalność inwestycyjną w obszarach inwestycji w globalne aktywa o wysokiej płynności, nieruchomości oraz private equity.